Lisbeth Ahlgren Jensen

Mag.art.

Lisbeth Ahlgren Jensen har skrevet 38 artikler

Biografi

Lisbeth Ahlgren Jensen er mag.art. i musikvidenskab.

Hun har skrevet om kvindelige komponister i Danmark i bogen "Det kvindelige spillerum" (2007), i "Dansk Kvindebiografisk Leksikon" (2000-20001), i "Danske Komponister: Hilda Sehested og Nancy Dalberg" (2019) samt i forbindelse med indspilningsprojekter.

Hun har arbejdet som redaktør ved Carl Nielsen Udgaven 2000-2009 og har i sit postdoc-projekt skrevet om Danmarks første professionelle musikforsker, Hortense Panum. 2009-2011 var hun ansat ved Dansk Center for Musikudgivelse.