Leon Jespersen

Leon Jespersen har skrevet 234 artikler

Biografi

Leon Jespersen (f. 1953) blev lic.phil. (ph.d.) i historie fra Odense Universitet i 1983. Han var ansat som arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet fra 1997-2019.  Leon Jespersen har især forsket i dansk og nordisk historie i 1500-1600-tallet og har bl.a. skrevet om skatteforvaltning i "Dansk forvaltningshistorie" (2000).