Armin W. Geertz

Professor emeritus, dr.phil.

Armin W. Geertz har skrevet 62 artikler

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Indianske religioner 14
  2. Kognitiv religionsvidenskab 0
  3. Religionsfænomenologi 98
  4. Religionspsykologi 1

Biografi

Armin W. Geertz er professor emeritus i religionshistorie ved Aarhus Universitet. Han fik i 1969 sin B.A. ved University of Wisconsin, og i 1978 blev han mag.art. i religionshistorie ved Aarhus Universitet. I 1992 blev han dr.phil. samme sted.

I perioden 1984-1995 var han ansat som lektor ved Institut for Religionshistorie; fra 1995 det nye Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Han fik samme sted et professorat i 1995, som han besad indtil 2018, hvorefter han har været tilknyttet universitetet som professor emeritus.

Se hans biografi på lex.dk her og hans profil på Aarhus universitets hjemmeside her.