Axel Michelsen

Professor emeritus, dr.phil.

Axel Michelsen har skrevet 6 artikler

Biografi

Axel Michelsen er professor emeritus i biologi ved Syddansk Universitet. Han blev mag.scient. i zoofysiologi i 1966, og besad i perioden 1973-2005 et professorat i biologi.

Axel Michelsens primære forskningsområder er lyd- og vibrationskommunikation hos dyr, mekanisk biofysik og social adfærd. Han har specielt arbejdet med hørelse hos en lang række af dyr (især fysiske mekanismer for retningshørelse og frekvensanalyse), med fysiske aspekter af vibrationskommunikation samt med biers signaler og sociale liv.

Se hans profil på Syddansk Universitets hjemmeside her.