Michael Houmark-Nielsen

Lektor emeritus, dr.scient.

Michael Houmark-Nielsen har skrevet 47 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Danmark, Kvartær 71

Biografi

Michael Houmark-Nielsen er geolog og lektor emeritus ved Københavns Universitet. Han blev sammesteds uddannet cand.scient. i 1976, lic.scient. i 1980 og dr.scient. i 1988. I 1987 blev han ansat som adjunkt og i 1991 som lektor i glacial- og kvartærgeologi ved Geologisk Institut på Københavns Universitet. I perioden 2010-2012 var han gæsteforsker og ekstern lektor ved Statens Naturhistoriske Museum, og i perioden 2012-2020 lektor ved Center for GeoGenetik på Københavns Universitet.

Mihael Houmak-Nielsens primære forskningsområder omfatter bl.a. kvartærgeologi, glacialgeologi, istider, isskjolde, gletscherdynamik, istidslandskaber, og istidskronologi. I den egenskab har han arbejdet med kvartær- og istidsgeologi i Danmark og sideløbende deltaget i adskillige internationale  forskningsprojekter om Kvartærtidens klima og miljø i arktis.

Han blev i 2007 tildelt Danmarks Geologipris.

Foruden en bred vifte af publikationer i internationalt orienterede faglige tidsskrifter har Michael Houmark-Nielsen væretforfatter til artikler, der var med i Gyldendals onlineleksikon denstoredanske.dk, 2009-2017. Han skrev artikler til Den Store Danske, har udgivet en populærvidenskabelig sammenfatning af oprindelsen af det danske istidslandskab i bogform og adskillige artikler om geologi og landskaber i Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Nationalpark Mols Bjerge. 

Se hans profil på Københavns Universitets hjemmeside her.