Niels-Henrik Topp

Lektor emeritus, dr.polit.

Niels-Henrik Topp har skrevet 2 artikler

Biografi

Niels-Henrik Topp er lektor emeritus ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han er uddannet cand.polit. i januar 1977 og var i perioden 1977-1987 ansat som stipendiat, adjunkt og lektor ved Økonomisk Institut samt Institut for Statskundskab. I 1987 blev han dr.polit. på en afhandling om udviklingen af de finanspolitiske ideer i Danmark i årene 1930-1945.

Han har foretaget en række kvalitative studier af henholdsvis de finanspolitiske effekter og af arbejdsløshedens størrelse i 1930'erne. Han har ligeledes gennemført omfattende forskning i den danske kryolitindustris udvikling fra 1856 til 1990 . Indenfor de seneste år har han primært beskæftiget sig med studier af den danske økonom Jens Warming's bidrag til makroøkonomi og fiskeriøkonomi og har desuden i samarbejde med professor Michael Møller (CBS) studeret dansk bank- og kreditforenings historie.

Niels-Henrik Topp var forfatter til artikler, der var med i Gyldendals onlineleksikon denstoredanske.dk i perioden 2009-2017. Han skrev artikler til Den Store Danske.

Se hans profil på Københavns Universitets hjemmeside her