Nils Arne Sørensen

Professor, lic.phil.

Nils Arne Sørensen har skrevet 60 artikler

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Amerikanisering 2
  2. Fortidsbrug og erindringshistorie 2
  3. Første Verdenskrig 38
  4. Historie 6
  5. Italiens historie 1900-1950 54
  6. Sydtyrol, Trentino og Gardasøen 16

Biografi

Nils Arne Sørensen er lic.phil. og professor i historie ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet. Han er uddannet historiker fra Aarhus Universitet, hvor han blev cand.phil. i 1982 og lic.phil. i 1987. I perioden 1981-1992 var han ansat i forskellige stillinger på Historisk Institut samme sted, dog afbrudt af ansættelser i gymnasieskolen (1984-1985, 1988), som forskningsstipendiat ved European University Institute i Firenze (1986-1988) og som Fulbright Scholar in Residence ved Millikin University i USA (1991).

Nils Arne Sørgensen har siden 1992 været ansat  ved Syddansk Universitet (tidligere Odense Universitet). Han var i 1989-1999 Visiting Researh Fellow ved European University Institute, og i 2007-2008 Visiting Professor ved University of New Hampshire i USA. Han ledede 2010-23  forskeruddannelsesprogrammet ved Institut for Historie.

Nils Arne Sørensens primære forskningsområder omfatter bl.a. første verdenskrig og mellemkrigstidens politisk-kulturelle historie, amerikaniseringsprocesser i Danmark, tid og tidsforståelser, byrum og materialitet, fortidsbrug og erindringshistorie.

Han har også beskæftiget sig med forskelligt redaktørarbejde, herunder som medlem af redaktionen for tidsskriftet Temp, bestyrelsen for Orbis Terrarum, redaktionen for det internationale e-leksikon 1914-1918, styregruppen for projektet 100 Danmarkshistorier og af bestyrelsen af Dansk Selskab for Samtidshistorisk Forskning. 

Han er forfatter til adskillige artikler og bøger, bl.a. Rom – Evighedernes By fra 2019 (sammen med Louise Nyholm Kallestrup og Jesper Majbom Madsen), Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra Grænselandet 1920 fra 2020 (sammen med Elsebeth Aasted Schanz) og Amerikanisering fra 2022.

Se hans profil på Syddansk Universitets hjemmeside her.