Nils Georg Bartholdy

Dr.phil.

Nils Georg Bartholdy har skrevet 291 artikler

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Dannebrog 1
  2. Heraldik og emblemer 77
  3. Medaljer og ordner 95
  4. Ordener 6

Biografi

Nils Georg Bartholdy (Født 1941) er historiker. Han var ansat i Rigsarkivet som arkivar fra 1970 til 2014, fra 1985 tillige som sagsbehandler vedrørende rigsvåbenet og andre offentlige våbener og fra 2012 som heraldisk konsulent.

Han er medlem af styrelsen for Societas Heraldica Scandinavica (Heraldisk Selskab) og af bestyrelsen for Dansk Heraldisk Selskab. 1. vicepræsident for l’Académie internationale d’héraldique, og forfatter til bøger og artikler om heraldik, flag, ordensvæsen m.m.

Se hans personlige hjemmeside her.