Niels Henrik Gregersen

Professor, ph.d.

Niels Henrik Gregersen har skrevet 34 artikler

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Dogmatik 100
  2. Håb 2
  3. Samtidsteologi 0
  4. Tro og naturvidenskab 1

Biografi

Niels Henrik Gregersen (1956-) er professor ved Afdeling for Systematisk Teologi på Københavns Universitets Teologiske Fakultet. Han blev ph.d. i teologi ved Københavns Universitet i 1987, og havde derefter i perioden 1986-2004 forskellige ansættelser på Aarhus Universitet, fra 2000-2004 som forskningsprofessor i teologi og videnskab. Han har siden 2004 været professor i systematisk teologi ved Københavns Universitet.

Leder og initiativtager til Løgstrup Arkivet 1995-2000, Vicepræsident for European Society for the Study of Science and Theology 1998-2002, Præsident for Det Lærde Selskab ved Aarhus Universitet 2002-03 og bestyrelsesformand for Institute for Ecumenical Research, Strasbourg 2003-2010. 

Hans primære forskningsområde er samtidsteologien, hvor han blandt andet har skrevet om skabelsesteologi og inkarnationstanken. Hovedværker er Den generøse ortodoksi: Konflikt og kontinuitet i kristendommen (2015) og Ind i fællesskabet: En samtidsteologi om gudsriget og det evige liv (2021). Et andet hovedområde er forholdet mellem religion og naturvidenskab, hvor han er aktiv i den internationale diskussion om naturalistiske og religiøse tolkninger af evolutionsbiologi og informationsteori.    

Niels Henrik Gregersen var forfatter til artikler, der var med i Gyldendals onlineleksikon denstoredanske.dk i perioden 2009-2017. Han skrev 34 artikler til Den Store Danske.

Se hans profil på Københavns Universitets hjemmeside www.teol.ku.dk/ast.