Niels Kærgård

Professor emeritus, dr.polit.

Niels Kærgård har skrevet 24 artikler

Biografi

Niels Kærgård er professor emeritus i jordbrugspolitik ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet). Han blev uddannet cand.polit. i 1970, ph.d. i 1975 og dr.polit. i 1991. Efter sin ph.d. fik han ansættelse som lektor i makroøkonomi ved Københavns Universitet i perioden 1975-1992, hvorefter han fik et professorat på KVL.

Niels Kærgårds primære forskningsområder er jordbrugspolitik, økonomisk politik, økonometri, økonomisk historie og teorihistorie samt metodespørgsmål og velfærdsstatsforskning.

Se hans profil på Københavns Universitets hjemmeside her.