Ove W. Dietrich

dr. phil.

Ove W. Dietrich har skrevet 1216 artikler

Biografi

Ove W. Dietrich (f. 1935) blev mag.scient. i fysik fra Københavns Universitet i 1960 og dr.phil. i 1970. Han har været gæsteforsker ved Brookhaven National Laboratory, USA i årene 1970-1971 og 1975. Derudover har han været ekstern lektor ved bl.a. Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Højskole, Roskilde Universitetscenter og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (det nuværende LIFE).

Ove W. Dietrich var fagredaktør for Den Store Danske Encyklopædi i årene 1995-2002 og ved Den Store Danske 2009-2017.

Dietrich har bla. været formand for Dansk Selskab for Faste Stoffers Fysik og Kemi 1976-1978, medlem af Forskningsrådenes Energiudvalg 1977-81 samt medlem af Nordisk Ministerråds Energiforskningsudvalg 1989-98.