Per Ole Schovsbo

Tidl. museumsdirektør, dr. phil.

Per Ole Schovsbo har skrevet 98 artikler

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Hestevogne 87
  2. Landtransportens historie 19
  3. Træteknologi 1
  4. Veje og vogne i Danmark 19

Biografi

Per Ole Schovsbo er født 1944, cand.phil. i Nordisk forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet, dr.phil. ved Odense Universitet (Oldtidens vogne i Norden), tidligere leder af bl.a. Bangsbo Museum og Arkiv i Frederikshavn, Slesvigske Vognsamling i Haderslev og direktør for Danmarks Vejmuseum på Farø. Forsker i landtransportens arkæologi og historie.