Per Kongshøj Madsen

Professor emeritus, cand.polit.

Per Kongshøj Madsen har skrevet 5 artikler

Biografi

Per Kongshøj Madsen er cand.polit. og professor emeritus. Fra 2005 til 2017 var han professor i arbejdsmarkedsforskning ved Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet.

Per Kongshøj Madsen er en erfaren forsker i danske og europæiske arbejdsmarkeder og beskæftigelsespolitik. Hans uddannelsesmæssige baggrund er i økonomi, men han har siden udviklet færdigheder inden for tværfaglig analyse, herunder både kvantitative og kvalitative metoder.

Hans interesseområder omfatter:

  • Flexicurity
  • Atypisk beskæftigelse – former og udviklingstendenser
  • Ulighed, fattigdom og arbejdsmarked
  • Arbejdsløshed og marginalisering
  • Mobilitet og segmentering på arbejdsmarkedet
  • Integration på arbejdsmarkedet
  • Evaluering af arbejdsmarkedspolitik

Hans erfaring med rådgivningsfunktioner omfatter opgaver for blandt andre Beskæftigelsesministeriet, Nordisk Ministerråd og Det Litauiske Socialministerium.  Fra 2005-7 var han medlem af Familie- og Arbejdslivskommissionen og i perioden 2013-2015 var han medlem af den danske regerings ekspertudvalg om reformer af aktiv arbejdsmarkedspolitik (Koch-udvalget). Fra 2006-14 var han formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Derudover har han deltaget i en række europæiske forsknings- og rådgivningsaktiviteter, herunder været det danske medlem af Det Europæiske Beskæftigelsesobservatorium og en hyppig bidragsyder til EU’s ”Mutual Learning Programme”. Han er i øjeblikket medlem af det Europæiske Center for Ekspertise inden for arbejdsret, beskæftigelse og arbejdsmarkedspolitik (ECE).