Tønnes Bekker-Nielsen

Lektor emeritus, ph.d., dr.phil.

Tønnes Bekker-Nielsen har skrevet 29 artikler

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Politikere og embedsmænd i romersk kejsertid 16
  2. Politik og administration i Romerriget 58
  3. Romersk geografi og infrastruktur 12
  4. Sortehavsområdet i antikken 25
  5. Sparta 38
  6. Tradition, kultur og dagligliv i Romerriget 30

Biografi

Tønnes Bekker-Nielsen (f. 1955) studerede historie og kunsthistorie ved Aarhus Universitet og var stipendiat ved Det Danske Institut i Rom 1980-1981. Efter kandidateksamen 1981 var han ansat som redaktør ved tidsskriftet Sfinx, som videnskabelig assistent ved den Klassisk-Arkæologiske Studiesamling (nu Antikmuseet) og som kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet. Fra 1985 til 2000 var han direktør for Aarhus Universitetsforlag og sideløbende hermed ekstern lektor ved Universitetet i Bergen 1993-2000. Fra 2000 til pensioneringen i 2022 underviste han i antikkens historie, historieformidling og informationssøgning ved Syddansk Universitet. 

Tønnes Bekker-Nielsen har bl.a. udgivet Romerveje i Europa (Aarhus 1984), The Geography of Power (Oxford 1989), The Roads of Ancient Cyprus (København 2004), Urban Life and Local Politics: The Small World of Dion Chrysostomos (Aarhus 2008), Mare Nostrum: Romerne og Middelhavet (Odense 2019) og Sparta - magten og myten (Odense 2021). Han var i en årrække redaktør af Classica et Medievalia: Revue danoise de philologie et d'histoire og har bidraget til Den Store Danske Encyklopædi, Gads Historieleksikon, Encyclopedia of Ancient History og Oxford Bibliographies in Classics.

Han er fortsat fagligt aktiv, bl.a. som medlem af bestyrelserne for tidsskriftet Skalk og for Ernst-Kirsten-Gesellschaft, Internationale Gesellschaft für die historische Geographie der alten Welt.