Una Canger

Lektor emerita, ph.d.

Una Canger har skrevet 26 artikler

Biografi

Una Canger (1938-) er sprogforsker og lektor emerita ved Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Hun blev som den første kvindelige studerende optaget på sammenlignende sprogvidenskab på universitetet, hvor hun i 1963 skrev sit kandidatspeciale som prisopgave med titlen "En sammenlignende undersøgelse af komparationskategoriens struktur og anvendelse". 

I 1964 blev hun optaget som ph.d.-studerende på University of California i Berkeley, USA. Hun skrev i 1969 en ph.d. om mayasproget mam, og bosatte sig det næste år i Guatemala for at indsamle yderligere data om sproget. Hun studerede indenfor samme år også forskellige mayasprog i Mexico, inden hun blev ansat som amanuensis ved Københavns Universitet i 1970.  Senere blev hun sammesteds lektor. Hun specialiserede sig særligt i nahuatl, hvilket har ført til adskillige rejser til Mexico, hvor hun har beskrevet og dokumenteret forskellige nahuatl-dialekter.

Hun modtog i 2005 Københavns Universitets undervisningspris, Årets Harald, og i 2012 modtog hun Den Aztekiske Ørns Orden for sine bidrag til studiet af Mexicansk kultur og historie.

Se hendes biografi på lex.dk her og hendes profil på Københavns Universitet her.

Una Cangers biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon