Bent Greve

Professor

Bent Greve har skrevet 27 artikler

Fagansvarlig for 9 kategorier:

 1. Arbejdsløshed 19
 2. arbejdsmarked 2
 3. Arbejdsmarkedet 65
 4. Fagforeninger 39
 5. Faglige organisationer og tjenestemandsforhandlinger 77
 6. Lønteorier og -systemer 24
 7. Offentlig social forsorg 100
 8. prostitution 4
 9. strejke 3

Biografi

Centrale forskningsområder for Bent Greve er den danske velfærdsstat, og ofte i komparativ belysning. Udgangspunktet er især præget af den engelske social policy-tradition, der kombinerer forskellige teoretiske udgangspunkter i analyser af velfærdsstater. Kærneområder er arbejdsmarked, socialpolitik samt skatte- og afgiftspolitik.  I de seneste år er også inddraget lykkeforskning som element til at forklare og forstå samfundsudviklingen. Bent Greve har skrevet en lang række bøger og artikler, herunder i de seneste år om Austerity, populisme, ulighed m.v. Se oversigt over publicerede arbejder

Emner for forskning inkluderer - i overskriftsform - følgende:

 • Velfærdsstat og velfærdssamfund Teknologis og udvikling på arbejdsmarkedet
 • Social- og arbejdsmarkedspolitik i Danmark og i komparativ belysning
 • Finansiering af velfærdsstater, skatte- og afgiftspolitik
 • Fattigdom og ulighed
 • Sundhed og ældreomsorg