Claus Bryld

Professor emeritus

Claus Bryld har skrevet 96 artikler

Biografi

Claus Bryld (1940-) er historiker og professor emeritus ved Roskilde Universitet. Han blev mag.art. i historie i 1969, og i 1993 blev han dr.phil. på afhandlingen Den demokratiske socialismes gennembrudsår 1884-1916. Han var lektor på Roskilde Universitet i perioden 1973-1995, i perioden 1995-2006 professor.

Claus Brylds særlige forskningsområder har bl.a. indbefattet 1800- og 1900-tallets politiske historie, arbejderbevægelsen og politiske ideologier. Han har udgivet adskillige bøger, herunder Den demokratiske socialismes gennembrudsår (1992), essaysamlingen Kampen om historien (2001) og selvbiografien Hvilken befrielse. Fortælling fra en opvækst i nazismens og retsopgørets skygge (1995).

Læs hans biografi på lex.dk her eller se hans profil på Roskilde Universitets hjemmeside her.