Michael Møller Hansen

Professor, dr.scient.

Michael Møller Hansen har skrevet 10 artikler

Biografi

Michael Møller Hansen er professor ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Hans primære forskningsområder omfatter bl.a. populationsgenetik- og genomics, konservationsgenetik- og genomics, tilpasning, artsdannelsesmekanismer og epigenetik.

Michael Møller Hansen blev uddannet cand.scient i biologi i 1990, ph.d. i 1994 og dr.scient. i 2003, alle ved Aarhus Universitet. I perioden 1994-2005 var han ansat som forsker, senere seniorforsker, ved Danmarks Fiskeriundersøgelser. Han fik herefter et professorat ved Danmarks Tekniske Universitets Institut for Akvatiske Ressourcer, som han besad i perioden 2006-2009, hvorefter han blev institutleder for Aarhus Universitets Biologiske Institut fra 2009-2011. I 2011 blev han professor ved universitetets Institut for Bioscience, som han siden har været tilknyttet, ligesom han siden 2012 har været adjungeret professor ved Havforskningsinstituttet i Bergen, Norge.

Michael Møller Hansen var forfatter til artikler, der var med i Gyldendals onlineleksikon denstoredanske.dk i perioden 2009-2017.

Se hans profil på Aarhus Universitets hjemmeside her.