Ronny Andersen

Cand.mag. i historie

Ronny Andersen har skrevet 148 artikler

Biografi

(f. 1979) Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.