Ole Lass Jensen

Cand.phil. i forhistorisk arkæologi

Ole Lass Jensen har skrevet 14 artikler

Biografi

(f. 1955) Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsdirektør for Museum Nordsjælland.