Peter Korsgaard

Cand.mag. i historie og europæisk etnologi

Peter Korsgaard har skrevet 104 artikler

Biografi

(f. 1951) Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.