Inge Adriansen

Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab

Inge Adriansen har skrevet 33 artikler

Biografi

Inge Adriansen (1944-2017) var ph.d. i nordisk folkemindevidenskab og museumsinspektør ved Sønderborg Slot. I sin forskning studerede hun især Sønderjyllands historie samt national og regional identitetsdannelse. Hun registrerede og analyserede desuden danske erindringssteder og mindesmærker.

Inge Adriansen var adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.

Inge Adriansens biografi på lex.dk