Inge Lise Pedersen

Cand.mag. i dansk

Inge Lise Pedersen har skrevet 99 artikler

Biografi

Inge Lise Pedersen (f. 1939) er cand.mag. i dansk og fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Inge Lise Pedersen har især beskæftiget sig med det sociolingvistiske område, navnlig arbejdet med sprog og køn. Inden for sproghistorien har studiet af talesproget og dets variationer været centralt for hende. 2015-2022 var Inge Lise Pedersen fagkonsulent for dialektologi på 6. udgaven af "Trap Danmark".

Inge Lise Pedersens biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon