Ulla Kjær

Mag.art., dr.phil. i kunsthistorie

Ulla Kjær har skrevet 411 artikler

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Dansk arkitektur i 1700-tallet 21
  2. Danske slotte og herregårde fra 1700-tallet 61
  3. Stilretninger i arkitektur til 1900 10

Biografi

(f. 1958) Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet med en arbejdsfunktion indenfor museets antikvariske rådgivning og ansvar for det Antikvarisk-Topografiske Arkiv. Hendes forskning, som har udmøntet sig i et omfattende forfatterskab, fordeler sig på to hovedområder: 1700-tallets arkitektur og de danske kirkers kulturhistorie. Til den første gruppe hører frem for alt hendes disputats om den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin (1720-99), som boede og arbejdede i Danmark 1755-71. Han blev chef for bygningsadministrationen og den første professor i arkitektur ved det nyetablerede kunstakademi, og fik gennem disse hverv og en lang række værker en varig indflydelse på den danske arkitektur.