Ulla Kjær

Mag.art., dr.phil. i kunsthistorie

Ulla Kjær har skrevet 20 artikler

Biografi

(f. 1958) Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.