Jørgen Dencker

Cand.phil. i forhistorisk arkæologi

Jørgen Dencker har skrevet 2 artikler

Biografi

(f. 1951) Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet.