Lennart S. Madsen

Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi

Lennart S. Madsen har skrevet 37 artikler

Biografi

(f. 1953) Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Overinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.