Eske Wohlfahrt

Mag.art. i europæisk etnologi

Eske Wohlfahrt har skrevet 4 artikler

Biografi

(f. 1953) Mag.art. i europæisk etnologi. Specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen.