Martin Wangsgaard Jürgensen

Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol.

Martin Wangsgaard Jürgensen har skrevet 11 artikler

Biografi

(f. 1978) Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.