Fund og Fortidsminder, Slots- og Kulturstyrelsen

Fund og Fortidsminder, Slots- og Kulturstyrelsen har skrevet 34360 artikler

Biografi

Fund & Fortidsminder er et centralt nationalt register over fortidsminder og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund. Formålet med databasen er at danne et nationalt overblik over landets arkæologiske kulturarv. Registret indeholder både fortidsminder, som er synlige i landskabet, og fortidsminder, der ligger skjult under jorden, og kun er kendt fra arkæologiske undersøgelser.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har ansvaret for at bevare de fredede fortidsminder, som kan være mange tusinde år gamle. 

Trap Danmark har publiceret mere end 34.000 fredede fortidsminder. Databasens indhold er her beriget med et fornyet layout, og kan søges frem både på titel, kategori og ved søgning i kortfunktionen. Derudover kan man dykke ned i de danske oldtidsperioder og begreber, der forklarer indholdet.