Fredede og bevaringsværdige bygninger, Slots- og Kulturstyrelsen

Fredede og bevaringsværdige bygninger, Slots- og Kulturstyrelsen har skrevet 3863 artikler

Biografi

Den danske bygningskultur, som den findes i byerne og på landet, er en væsentlig og meget synlig del af den danske kulturarv. Blandt de ca. 4 mio. bygninger i landet er ca. 9.000 bygninger fredet. Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger indeholder detaljerede oplysninger om de arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter for alle fredede bygninger.

Trap Danmark har trukket beskrivelser af fredede bygninger fra Slots- og Kulturstyrelsens database.