Fredede og bevaringsværdige bygninger, Slots- og Kulturstyrelsen

Fredede og bevaringsværdige bygninger, Slots- og Kulturstyrelsen har skrevet 3838 artikler

Biografi

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger er Slots- og Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark. Hjemmesiden består af en offentlig del, hvor alle kan søge oplysninger, samt en ikke-offentlig del til brug for kommunernes og Slots- og Kulturstyrelsens registrering og sagsbehandling. Artiklerne på trap.lex.dk fra databasen omhandler de fredede bygninger, og ikke de bevaringsværdige.

Den danske bygningskultur, som den findes i byerne og på landet, er en væsentlig og meget synlig del af den danske kulturarv. Blandt de ca. 4 mio. bygninger i landet er ca. 9.000 bygninger fredet. Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger indeholder detaljerede oplysninger om de arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter for alle fredede bygninger.

På trap.lex.dk er c. 4000 registreringer af de fredede bygninger beriget med et fornyet layout, videre læsning med henvisning til andre fredede bygninger i nærheden, samt al tekst og billeder fra databasen. Indholdet kan søges frem ved et omfattende kort, tekstsøgning eller ved kommune.