Jakob Kieffer-Olsen

Ph.d. i middelalderarkæologi

Jakob Kieffer-Olsen har skrevet 39 artikler

Biografi

(f. 1953) Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.