Jan Kock

Mag.art. i forhistorisk arkæologi

Jan Kock har skrevet 20 artikler

Biografi

(f. 1944) Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Lektor emeritus i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.