Jens Henrik Jønsson

Mag.art. i forhistorisk arkæologi

Jens Henrik Jønsson har skrevet 13 artikler

Biografi

(f. 1952) Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Specialkonsulent, fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum.