Karsten Klintø

Cand.hort.arch

Karsten Klintø har skrevet 4 artikler

Biografi

(f. 1949) Cand.hort.arch. Stadsgartner i Frederiksberg Kommune.