Lotte Sparrevohn

Mag.art. i forhistorisk arkæologi

Lotte Sparrevohn har skrevet 5 artikler

Biografi

(f. 1967) Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.