Ole Degn

Cand.mag. i historie og dansk, dr.phil.

Ole Degn har skrevet 90 artikler

Biografi

Ole Degn (1937-2017) var cand.mag. i historie og dansk, dr.phil. Han var arkivar ved det tidligere Landsarkiv ved Nørrejylland og forfatter til talrige bøger om især Aarhus' historie. 

Mellem 1971 og 1976 var Ole Degn kandidat- og seniorstipendiat ved Historisk Institut, Aarhus Universitet. 

I årene 1980-1981 var han arkivar ved Landsarkivet for Sjælland, inden han ansattes som seniorforsker og arkivar ved Landsarkivet for Nørresjælland. 

Ole Degn er forfatter til en række værker, heriblandt 'Rig og fattig i Ribe' (1983) og 'Christian IV's kansler. Christian Friis til Kragerup som menneske og politiker' (1988).