Ole Degn

Cand.mag. i historie og dansk, dr.phil.

Ole Degn har skrevet 90 artikler

Biografi

Ole Degn (1937-2017) var cand.mag. i historie og dansk, dr.phil. Han var arkivar ved det tidligere Landsarkiv ved Nørrejylland og forfatter til talrige bøger om især Aarhus' historie.