Signe Thomsen

Cand.mag. i historie og religion

Signe Thomsen har skrevet 9 artikler

Biografi

(f. 1948) Cand.mag. i historie og religion. Fhv. vicerektor ved Marie Kruses Skole, Farum. Bestyrelsesformand for Furesø Museer.