Weilbachs Kunstner­leksikon, Danmarks Kunstbibliotek

Weilbachs Kunstner­leksikon, Danmarks Kunstbibliotek har skrevet 683 artikler

Biografi

Fjerde udgave af Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon (ofte kaldt Weilbachs Kunstnerleksikon) rummer oplysninger om og beskrivelser af knap 8.000 danske billedkunstnere og arkitekter samt udenlandske kunstnere med tilknytning til Danmark. Den udkom i trykt form i 1994-2000, og websitet www.kulturarv.dk/kid indeholder den digitale version af denne udgivelse. Weilbachs Kunstnerleksikon bliver ikke opdateret, så de viste oplysninger stammer fra 1994, hvor redaktionen af den trykte udgave sluttede.

Trap Danmark beskriver billedkunsten for hver af landets kommuner. I disse artikler nævnes en række kunstnere, der er født og/eller har virket i den pågældende kommune. For de fleste af disse kunstnere tilbyder Trap Danmark en artikel baseret på indhold fra Weilbachs Kunstnerleksikon med oplysninger om kunstnerens biografi, genealogi og uddannelse foruden links til oplysninger om udstillinger, litteratur og værker på www.kulturarv.dk/kid samt en faktaboks med Kunstindeks Danmarks oplysninger om bl.a. fødested, dødssted og virkested.

Det Kgl. Bibliotek opfordrer evt. rettighedshavere til tekster indeholdt i Weilbachs Kunstnerleksikon til at tage kontakt, såfremt de mener at have krav på et honorar.