Kunstindeks Danmark, Slots- og Kulturstyrelsen

Registrant

Kunstindeks Danmark, Slots- og Kulturstyrelsen har skrevet 1 artikler

Biografi

Kunstindeks Danmark blev oprettet i 1985 og er det centrale register over kunstværker i danske statslige og statsanerkendte museers eje. Registeret drives af Slots- og Kulturstyrelsen, og museerne registrerer og opdaterer selv oplysningerne.

Trap Danmark beskriver billedkunsten for hver af landets kommuner. I disse artikler nævnes en række kunstnere, der er født og/eller har virket i den pågældende kommune. For de fleste af disse kunstnere tilbyder Trap Danmark en artikel baseret på indhold fra Weilbachs Kunstnerleksikon med oplysninger om kunstnerens biografi, genealogi og uddannelse foruden links til oplysninger om udstillinger, litteratur og værker på www.kulturarv.dk/kid samt en faktaboks med Kunstindeks Danmarks oplysninger om bl.a. fødested, dødssted og virkested.

Det Kgl. Bibliotek opfordrer evt. rettighedshavere til tekster indeholdt i Weilbachs Kunstnerleksikon til at tage kontakt, såfremt de mener at have krav på et honorar.