Jens Winther Johannsen

Jens Winther Johannsen har skrevet 16 artikler

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Danmark i neolitikum - materiel kultur 4
  2. Danmark i neolitikum - samfund 48
  3. Senneolitikum 10

Biografi

Jens Winther Johannsen (f. 1978) er arkæolog og museumsinspektør ved ROMU. Oprindeligt skovbrugsuddannet, men blev i 2010 cand. mag. i Forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet. Kandidat-uddannelsen indeholdt bl.a. en tillægsuddannelse i journalistik ved Journalisthøjskolen i Aarhus. Jens har gennem studietiden og efter endt uddannelse arbejdet som arkæolog ved en række danske museer. Feltarbejdet er primært foregået i Danmark, men også i Grønland, Tyskland, Peru og Sverige.  Siden 2013 har han været ansat ved ROMU og har her især fungeret som udgravningsleder. Han har bl.a. forestået de omfattende udgravninger i forbindelse med etableringen af den nye by Vinge i Nordsjælland.  Jens har sideløbende med feltarbejdet været engageret som fagekspert hos Trap Danmark og har markeret sig som en aktiv bidragsyder til den arkæologiske litteratur, primært med artikler om emner inden for sydskandinavisk bondestenalder og bronzealder.