Slotte og ejendomme, Slots- og Kulturstyrelsen

Slotte og ejendomme, Slots- og Kulturstyrelsen har skrevet 29 artikler

Biografi

Slots- og Kulturstyrelsen vedligeholder og udvikler en række af statens slotte, haver og ejendomme og har i perioden 2010-2016 foretaget en systematisk gennemgang af landets fredede bygninger. Ved fredningsgennemgangene anvender Slots- og Kulturstyrelsen en fast metodik, hvor en bygning eller et bygningsanlæg beskrives og analyseres for derefter at kunne identificere de bærende bevaringsværdier. Fredningsgennemgangene er forsynet med en lang række billeder og illustrationer. Trap Danmark præsenterer artikler om 24 slotte, ejendomme og haver baseret på disse fredningsgennemgange. Hver artikel vil være forsynet med et kort, der viser lokalitetens placering.