Lisbet A. Lund

Mag.art.

Lisbet A. Lund har skrevet 14 artikler

Biografi

Lisbet A. Lund er mag.art. i kunsthistorie. Hun har bl.a. skrevet biografier til "Weilbachs Kunstnerleksikon" (1994-2000) og til "Dansk Kvindebiografisk Leksikon" (2000-2001).