Poul Schou

Cand.polit., ph.d.

Poul Schou har skrevet 103 artikler

Fagansvarlig for 17 kategorier:

 1. Betalingsbalance 3
 2. Ejendomsskatter og ejendomsvurdering 18
 3. Energi-, miljø- og forureningsøkonomi 14
 4. Finanspolitik 108
 5. Forbrug 25
 6. Indkomstfordeling 7
 7. Industripolitik 24
 8. Konjunkturteori og inflation 18
 9. Marked og velfærd 26
 10. Nationalprodukt 29
 11. Offentlig og kommunal økonomi, forbrugerøkonomi 5
 12. Offentlig økonomi 20
 13. Penge- og kreditpolitik 50
 14. Produktion, investering og økonomisk vækst 36
 15. Samfundsøkonomi 13
 16. Samfundsøkonomiske forhold 42
 17. Økonomisk teori 69

Biografi

Poul Schou er økonom. Han er chefkonsulent i De Økonomiske Råds Sekretariat og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Han har tidligere været ansat i Danmarks Nationalbank og i den økonomiske modelgruppe DREAM. Poul Schous hovedarbejdsområder er makroøkonomisk teori og empiri, økonomiske modeller, møntunioner og finans- og skattepolitik. Han har skrevet en række forskningsartikler om især finans- og skattepolitik samt økonomisk vækst og miljø- og resurseproblemer.

Se hans profil på Københavns Universitets hjemmeside her