Sebastian Mernild

Professor i klimaforandringer og glaciologi

Sebastian Mernild har skrevet 3 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Klimaaftaler og organisationer 8

Biografi

Sebastian Mernild er prorektor på SDU og professor i klimaforandringer og glaciologi. Han er desuden tilknyttet Geofysisk Institut, Universitetet i Bergen, som professor.

Sebastian har til 2020 været professor ved universiteterne Sogndal og Bergen og administrerende direktør for Nansen Center Bergen (NERSC), der opererer inden for earth system sciences.

Sebastian var medforfatter på den femte IPCC rapport, AR5 (Working Group 1), fra 2013 og er af FN's klimapanel udvalgt som hovedforfatter til den sjette IPCC rapport, AR6, der udkom i august 2021.

Sebastian har modtaget DR’s formidlingspris Rosenkjærprisen i 2018 for sin formidling om klimaforandringer.

Sebastian Mernild på twitter: https://twitter.com/climateice?lang=da