Arne Elbæk Pedersen

Biografi

Født i Hjørring i 1943. Opvokset på gården Sysselhaven der ligger i Øster Holmen ved Frederikshavn. Gården er en gammel familiegård der også omfattede en mølle og Sysselhaven Teglværk. Både møllen og teglværket eksisterer ikke mere.

Mine forældre flyttede i 1957 til Bromme ved Sorø, og jeg kom i lære i en stor købmandsgård i Dianalund. Efter endt læretid, 4 år, og endt militærtid i Høvelte ved Sjællandske Telegrafregiment flyttede jeg til Ballerup.

Ansat hos Bucka & Nissen A/S, Ballerup, senere Frisko Is som salgschauffør. Fra 1969 - 1985 afdelingschef hos SK Emballage med hovedkontor i Valby. Fra 1985 - 2006 daglig leder af Nefab Danmark A/S.

I 2001 købte vi mine forældres hus i Dianalund og flyttede dertil i 2005. Jeg gik på pension i 2006.