Hans Peter Lund

docent emeritus, dr.phil.

Hans Peter Lund har skrevet 249 artikler

Fagansvarlig for 8 kategorier:

  1. Franske citater og talemåder 39
  2. Fransk litteratur 7
  3. Fransk litteratur fra 1800 til 1850 39
  4. Fransk litteratur fra 1850 til 1900 62
  5. Fransk litteratur fra 1900 til 1914 14
  6. Fransk og frankofon litteratur efter 1990 30
  7. Fransk og frankofon litteratur fra 1914 til 1940 80
  8. Fransk og frankofon litteratur fra 1940 til 1990 89

Biografi

Hans Peter Lund (f. 1943) har været ansat som docent ved Romansk Institut, senere Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet og som ekstern lektor ved fransk på Aarhus Universitet.

Doktordisputats 1978 om kritisk fransk romantik. Han har undervist i fransk litteratur og oversættelse og forsket i de samme områder, særlig i litteratur fra 19.-20. århundrede og moderne oversættelsesteori, bl.a. med baggrund i egen oversættelsespraksis.

Fokus i hans litterære forskning er litteraturhistorie og litteratur i konteksten. Hans Peter Lund er redaktør ved flere internationale tidsskrifter og har publiceret afhandlinger og artikler internationalt.