Elisabeth Engberg-Pedersen

Professor emeritus, dr.phil.

Elisabeth Engberg-Pedersen har skrevet 9 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Semantik og pragmatik 35
  2. Tegnsprog 2

Biografi

Elisabeth Engberg-Pedersen er professor emeritus i anvendt lingvistik ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Hun har især forsket i dansk tegnsprogs morfologi og syntaks og i forholdet mellem kognition og sprog inden for semantik og syntaks i dansk.

Elisabeth Engberg-Pedersen blev uddannet cand.mag. i lingvistik og dansk i 1979, hvorefter hun i perioden 1984-1989 var ansat som adjunkt i sprogpsykologi. I 1993 blev hun dr.phil. og fik efterfølgende ansættelse som lektor i 1994. Hun fik et professorat i 2009 og gik på pension i 2022.

Elisabeth Engberg-Pedersen var forfatter til artikler, der var med i Gyldendals onlineleksikon denstoredanske.dk i perioden 2009-2017. Hun skrev artikler til Den Store Danske. Hun har været fagansvarlig for Semantik og pragmatik og for Tegnsprog ved lex.dk fra 2023. Hun har bl.a. skrevet en lærebog for tegnsprogstolke, Lærebog i tegnsprogs grammatik (1998), og en doktorafhandling om dansk tegnsprog.

Se hendes profil på Københavns Universitets hjemmeside her.