Henning Sørensen

Bibliotekar

Henning Sørensen har skrevet 8 artikler

Biografi

(f. 1960) Bibliotekar. Arkivar ved Historisk Arkiv for Dragør Kommune.