Søren Laurentius Nielsen

Cand.scient., ph.d.

Søren Laurentius Nielsen har skrevet 1 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Økologi 283

Biografi

Søren Laurentius Nielsen (f. 1963) er cand.scient. i Akvatisk Økologi (Københavns Universitet 1988) og ph.d. i Planteøkologi (Aarhus Universitet 1992). I perioden 1993 - 2021 var han ansat på Roskilde Universitet, hvor han underviste i Miljøbiologi og ledte faggruppen "Miljødynamik", som forsker indenfor miljøvidenskab. Han er nu ansat i Tænketanken Hav som seniorkonsulent. Hans egen forskning omhandler akvatisk økologi, især ålegræssets økologi og produktion af mikroalgebiomasse til forskellige formål, spændende fra spildevandsrensning til produktion af foder og lægemidler. Han har udgivet ialt 94 videnskabelige publikationer, heraf seks bogkapitler og 58 artikler i videnskabelige tidsskrifter med fagfællebedømmelse.

Eksterne links: