Guder og Grave, Nationalmuseet

Guder og Grave, Nationalmuseet har skrevet 272 artikler

Biografi

Guder & Grave er en tidlig online database over danske bronzealderfund. Databasen blev sidst redigeret i 1998 og indeholder 450 fund fordelt på 147 gravhøje fra bronzealderen. På trap.lex.dk fremstår indholdet i tre forskellige artikeltyper: ordbogsartikler, temaartikler og artikler om fundsteder/gravhøje

Nedenfor kan du læse hvordan Nationalmuseet beskrev databasen i 1998: 

Guder & Grave fremtræder her i sin anden og stærkt udvidede udgave. Den omfatter nu en præsentation af 450 udvalgte fund fra den danske bronzealder og giver dermed den besøgende på Internettet mulighed for at få et kig om bag Nationalmuseets permanente bronzealderudstilling. Det er således muligt i tekst og billeder at få adgang til noget af det materiale, der ellers er gemt væk i museets magasiner og arkiver. Naturligvis er Solvognen fra Trundholm Mose, lurerne fra Brudevælte, Egtved-pigen og mange andre berømte fund også med. Guder & Grave indeholder desuden en tidstavle, ordbog og mindre tema-artikler, der til sammen giver en introduktion til bronzealderen og et overblik over periodens religion, gravskik og meget mere.

Guder & Grave var oprindelig Nationalmuseets pilotprojekt til Kulturnet Danmark og museets første egentlige publikation på Internettet, hvorfra den blev tilgængelig ved årsskiftet 1996/97. På dette tidspunkt var der tale om en fremlæggelse af 219 grav- og offerfund fra den ældre bronzealder.

Guder & Grave tager udgangspunkt i Nationalmuseets to store databaser: Fund og Fortidsminder og GENREG, og den blev i sin tid til i et samarbejde mellem flere af museets afdelinger. Læs mere på Guder & Grave

Red.: Temaartikler og artiklerne om fundstederne fremstår som på den originale database, dog i nyt layout og med en opdateret tidslinje. Ordbogsartiklerne er i få tilfælde beriget med beskrivelser skrevet af forfattere fra Trap Danmark (hvorfor der er angivet en sekundær forfatter).